·  TEL. 977 54 28 07 · EMAIL escola@escolajoan23.com
 · 

Etapes

ESO


Presentació

La nostra proposta educativa

En la nostra escola, i en consonància amb el nostre caràcter propi, es dóna prioritat al creixement integral de la persona, tant des de la vessant humana com acadèmica, amb especial atenció a aquells més necessitats. En aquest sentit donem molta importància a les atencions individualitzades als alumnes i a les seves famílies, potenciant molt la figura del tutor com a referent de proximitat de l'alumne i la família. El tutor és el professor que intervé més en la seva aula i manté una comunicació contínua i estreta tant amb els professors que intervenen a la seva aula com amb la família.

L'equip que treballa en la línia que cal mantenir en l'etapa és l'equip pedagògic format pel Sotsdirector d'ESO i Batxillerat que dirigeix l'equip, l'orientador que treballa per donar resposta a totes les necessitats que van apareixent al llarg del curs ja siguin previstes o imprevistes, el responsable de Pastoral i els coordinadors de primer i segon cicle d'ESO, així com el de Batxilerat que aporten la seva col·laboració.

Els coordinadors de cada cicle es reuniexen, a més a més, setmanalment amb l'equip de tutors corresponent.

Durada

L'ESO és una etapa educativa obligatòria que abarca dels 12 als 16 anys.

És el primer cop que tindreu la possibilitat d'aconseguir un títol, al final dels 4 cursos. Es tracta del GRADUAT EN ESO i obre les portes als Cicles Formatius, al Batxillerat i al món laboral.

Horaris

Dilluns i dimarts: De 8:30 h a 12:30 h i de 14:30 h a 16:30 h.

Dimarts, dimecres i divendres: De 8:30 h a 14:30 h.

Multimèdia