·  TEL. 977 54 28 07 · EMAIL escola@escolajoan23.com
 · 

Etapes


3 Fotos

Infantil


Presentació

 

El projecte ENCAIX és una iniciativa basada en provocar un entorn d'aprenentatge que generi oportunitats per a la construcción de coneixement significatiu. Es treballa des de la curiositat i des de les múltiples capacitats i intel·ligències dels infants.

La nostra proposta pedagògica és la suma i el conjunt de concrecions que l'equip docent estableix tot incorporant propostes educatives diverses que respectin la formació integral de l'infant: 

  • Activitats diversificades, que impliquen l'ús d'estratégies per aprendre, que s'orienten a la construcció compartida del coneixement, i  que se centren en l'interés dels infants.
  • Estratégies metodològiques que permeten treballar a partir de l'organització del temps, l'espai i els materials, com són:
  • Els projectes propis.
  • El programa d'estimulació.
  • L'aula de racons de joc simbòlic.
  • Els espais orientats a treballar técniques de manera sistemàtica (càlcul, consciencia fonológica).
  • Àmbits de treball més específics (Projecte emocional i Projecte de  psicomotricitat).
  • Situacions quotidianes: entrades i sortides, àpats, atenció a les famílies, etc.

Durada

El segon cicle d'Educació Infantil té una durada de tres anys i comprèn els cursos de P3, P4 i P5.

Horaris

Matí: 9:00 h a 13:00 h.

Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

 

Multimèdia