AMPA

Qui és l'AMPA?

L'AMPA són tots aquells pares i mares que vulguin formar part del centre educatiu on reben formació els seus fills i que acceptin col·laborar en el seu funcionament.

Què fa l'AMPA?

L'AMPA col·labora en diferents activitats durant el curs, com són: castanyada, Caga Tió de Nadal, Patges dels Reis Mags, Sant Jordi, Trobada Esportiva, actes de graduació de finals d'etapa, Dia de les Famílies…

Qui dirigeix l'AMPA?

L'AMPA està dirigida per una junta directiva, els representants de la qual, són elegits en l'assemblea general ordinària. Aquesta junta té les seves reunions periòdiques en què s'analitza, valora i dialoga sobre tots aquells punts importants que puguin ser d'interès i de la seva competència.

L'objectiu principal de l'AMPA de l'escola és agrupar els pares i mares d'alumnes de l'Escola Joan XXIII a fi que puguin ajudar-se mútuament en la seva tasca educativa.

També són objectius específics d'aquesta associació:

  • Col·laborar amb el centre en el manteniment i la defensa del caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu.
  • Promoure la formació permanent dels pares.
  • Dirigir a l'Administració educativa els esforços i les accions que es considerin precisos a fi d'aconseguir una autèntica llibertat i gratuïtat de l'ensenyament.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i els tutors d'alumnes en el consell escolar del centre, així com en els diferents òrgans col·legiats que tingui l'escola.
  • Integrar-se com a membres actius en una veritable comunitat educativa cristiana.

Com contactar amb l'AMPA?

Francisca Gutiérrez Anguera
Presidenta
ampa@escolajoan23.com