Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
 

En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Segons les darreres eleccions: que van tenir lloc el passat novembre de 2023, actualment la composició del Consell Escolar del centre està formada per les persones següents:

 

Director/President: Juan Pascual Farre Villa

Representant de l'Ajuntament de Tarragona:  Francesc Roca Rosell

Representant de l'alumnat:  Marc Vázquez Moyano

Representant de l'alumnat:  Samuel Pelado Souza

Representant de l'AMPA:  Frangi Gutiérrez Anguera

Representant de pares ¡ mares:  Cristina Tudela Peña

Representant de pares ¡ mares:  Pilar Carrión Casas

Representant de pares ¡ mares:  Susana Guijarro Guijarro

Representant del PAE:  Maria Neus Charro González

Representant del PAS:  Ana M* Garrido Curto

Representant del professorat:  Cristina Vidal Vicente

Representant del professorat:  Jaime García Yuste

Representant del professorat:  Marc José Díaz

Representant del professorat:  Marisa Fernández Hidalgo

Representant del titular:  José Antonio Pérez Gutiérrez

Representant del titular:  José Luis Espallargas Castro

Representant del titular:  Miguel Jiménez Sánchez.