Història

Don Faustino Arnal, entengué que això representava un mal per als infants i joves i servint-se de la seva entrega i trucant a moltes portes aconseguí erigir una escola de primària a l'empar de la parròquia. El col.legi complí un servei importantíssim al barri ja que serví com a teleclub i lloc d'esbarjo. A més a més, s'impartien cursos de formació per a joves com mecanografia i certificat d'estudis primaris. També servia per l'esplai, la catequesis, les assemblees reivindicatives dels veïns, trobades de dones, reunions sindicals… Les portes sempre restaven obertes.

 

Tanmateix, molts dels alumnes que acabaven els seus estudis obligatoris no podien anar als dos únics centres de Formació Professional que hi havia a Tarragona, perquè estaven saturats. Llavors neix la consciència de perllongar estudis en un altre centre, el Joan XXIII. Don Faustino aconseguí els ajuts per iniciar en un primer edifici de tallers, l'any 1969, la Formació Professional.

 

L'escola Joan XXIII neix l'any 1967 sota el nom de Colegio Nuestra Señora de Lourdes. El capellà del barri, Don Faustino Arnal, va crear l'escola per cobrir les necessitats educatives de la zona.

 

Bonavista, un dels barris més carismàtics de Tarragona , sorgeix i es desenvolupa als anys 60, fruit del "boom” immigratori que experimenta la ciutat en aquesta dècada. Els seus habitants atrets per la creixent indústria i el turisme, deixen les seves terres d'origen -Andalusia, Castella, Extremadura…- en busca de treball i millors perspectives de vida.

Al principi el barri pateix greus carències d'infrastructures bàsiques. Una d'elles és l'ensenyament. El barri no disposa d'escola i els fills dels treballadors han de desplaçar-se lluny per poder tenir classes.

 

En un principi s'autoritza a cursar, amb reconeixement oficial, l'Oficialia en les especialitats d'Electricitat i mecànica. El primer curs comptava amb 14 alumnes. Al curs següent es comença amb un curs d'Administratiu amb tres alumnes i l'any 1973 ja s'inaugura un nou edifici d'aules.

 

L'any 1975 s'autoritzen diverses especialitats del Primer Grau de Formació Professional tot i que algunes no es van arribar a impartir: Metall, Electricitat, Delineació, Química, Administratiu i Moda i Confecció.

Les instal·lacions

 

L'any 1996 l'Arquebisbe Don Ramon Torrella i Cascante inaugura el nou edifici que acollirà l'educació Primària, la capella, els despatxos de direcció i secretaria i la capella. És un edifici ampli i modern, adaptat enterament a les necessitats de la nova llei d'Ensenyament que divideix l'ensenyament obligatori en Primària, sis cursos, i ESO, quatre cursos. Amb la seva implantació s'allarga en dos cursos l'obligatorietat. A l'edifici de la Plaça de la Constitució resta l'etapa Infantil amb 6 aules de 3 a 6 anys.

 

L'escola anava creixent i els alumnes venien dels barris i de Tarragona però també de Reus, Vilaseca, Riudoms… Fins al punt que es van haver d'organitzar un servei de transport.

 

L'any 1977 s'aconseguia l'aprovació de la Formació Professional de segon grau en Administratiu, Metall i Electricitat. Un any després es posaven en marxa. Per aquesta època es van poder concertar aquests ensenyaments i fent-los una mica més viables.

L'escola s'havia consolidat i anava creixent amb el dinamisme del barri. L'aprenentatge es reforçava amb un seguit d'activitats esportives, culturals, socials i d'oci. Viatges culturals, sortides d'esquí, confecció de revistes, grups de diàleg i debat donen bona fe d'aquella efervescència que donà un tarannà específic a l'escola.

 

A més a més, l'escola sempre ha estat alerta als canvis que porta la societat i en aquest sentit s'avança l'obligatorietat de l'aprenentatge del català i impulsa l'inici de la Informàtica al centre l'any 1985.

 

L'any 1991 un grup de Germans Maristes accepta col.laborar amb l'escola. El 1992 es fusionen les escoles de Primària de Lourdes i de Formació professional de Joan XXIII, passant a anomenar-se ESCOLA JOAN XXIII.

 

L'escola ha anat creixent i adaptant-se a les necessitats de la societat i als canvis del sistema educatiu. Com a resultat de la nova llei d'Ensenyament, el curs 96-97 s'inicia el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria. A l'any 2000, quan acaba la primera promoció, s'inicia el Batxillerat al barri per primera vegada en la seva història. És una etapa que dura dos cursos i que a Joan XXIII ofereix tres modalitats: científico-tècnico, sanitari i Humanitats-social. També comencen els cicles formatius de grau mitjà, la nova formació professional. A l'any següent s'inicien els Cicles Formatius de Grau Superior.

 

L'any 2003 s'aconsegueix la Certificació de Qualitat ISO 9001/2000 per a la Formació Professional i Formació Ocupacional. Aquesta distinció ha estat el fruit d'intensos treballs i adequacions del sistema escolar a les pautes de gestió i organització que marquen els dictàmens europeus. Ha sigut la primera escola en obtenir-ho de tota Tarragona.

El curs 05-06 s'inicia amb la introducció d'una Aula d'Acollida, que serveix per introduir millor als alumnes que arriben a Bonavista amb desconeixement total de la cultura i la llengua catalana.

 

L'escola Joan XXIII comptava amb dues línies per curs, fins que el curs 07-08 es decideix ampliar el curs de P3 amb una tercera línea que ha anat creixent fins avui dia.

L'any 2011 l'escola va passar a formar part de la Fundació Sant Fructuós. La fundació gestiona les escoles diocesanes de la província, els seus projectes pastorals, culturals, socials i de lleure.

 

Durant l'estiu de 2002 es porta a terme una profunda remodelació de tots els espais dels tallers. Es reforma el de Mecanització, es separa del de Metall i s'afegeix un altre per a Soldadura. S'afegeixen dues aules d'Informàtica, noves aules i un taller de comerç.

A finals del mateix any s'inaugura la remodelació del poliesportiu, on es van instal·lar cistelles per a bàsquet i es va fer una graderia per a 120 persones i uns nous vestidors.

L'any 2007 s'inaugura el nou edifici d'Educació Infantil que agruparà els dos existents de la Llar d'Infants i el de la Plaça de la Constitució.

 

Al llarg d'aquests anys també s'ha fet un gran esforç per remodelar els patis exteriors i adaptar els espais a les necessitats de tot l'alumnat de l'escola. Actualment al centre es disposa de tres pistes de futbol sala, dos de bàsquet, unes grades amb capacitat per 1000 persones, una zona de terra amb jocs infantils per als més menuts, serveis sanitaris, magatzems i dues fonts.

 

El 18 de maig de 2017 es va inaugurar l'edifici de la Formació Professional Esit-FP. El nou espai compta amb 1.700 metres i aforament per 720 persones; despatxos, un saló d'actes, dotze aules equipades amb les últimes tecnologies i dos tallers per a les especialitats d'electricitat i electrònica que es treballen als cicles.

 

A més a més, l'edifici té accés directe des del carrer per tal d'obrir l'escola al barri i donar autonomia a aquestes etapes educatives post obligatòries. L'edifici es modifica i s'amplia amb la voluntat d'acollir en les seves aules tot l'alumnat de la formació postobligatòria de l'escola tenint en compte que des del curs 2017-18 l'escola comença a oferir l'FP on line. D'altra banda, també es necessitarà donar cabuda als alumnes de Batxillerat, que incrementaran, quan arribi la tercera línia que actualment es troba a 3r d'ESO.

Galeria