Menjador

Novetat!

Els alumnes que utilitzin el menjador de forma esporàdica, hauran d'adquirir a la secretaria de l'Escola els talonaris dels tiquets de menjador, una vegada omplert el tiquet amb les dades de l'alumne, classe, dia d'utilització i, si es el cas, demanar un menú dietètic, s'entregarà al tutor/tutora quan arribi a classe.

 

No es pot realitzar la reserva del menú diari per telèfon, ni qualsevol modificació dels serveis contractats prèviament.

Projecte pedagògic del menjador

Aquest projecte pretén l'objectiu d'educar en l'activitat del menjador que té lloc a l'escola durant dues hores diàries de dilluns a dijous i tres hores els divendres. Aquest espai estarà dividit en dues parts:

 

Per una banda,  l'activitat de menjador en sí mateixa. Aquesta activitat, la plantegem com una forma de completar la labor que fan els pares i les mares a casa amb els seus fills. Els objectius que plantegem tenen la intenció de reforçar, o iniciar en alguns casos, actituds necessàries per al bon funcionament del menjador. Es farà sempre un treball entorn els hàbits.

 

Per altra banda, l'espai lúdic/formatiu. Per nosaltres aquest temps suposa un moment de distensió molt important pel nen o nena, on ells mateixos interaccionen amb els companys i els monitors. En aquest espai lúdic es desenvoluparan jocs lúdics sense caràcter obligatori, donant importància a aquells jocs que els nenes proposin de manera espontània (jocs de taula, pati, etc.). Hem de tenir en compte que aquest espai forma part del temps lliure i no pretén impartir una formació reglada. És necessari marcar la diferència amb la resta d'hores lectives que realitzen durant la resta del dia. Tot això, estarà adaptat a l'edat i necessitats de cada grup.