Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al nostre centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Tenim com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

 

L’EDC s’estructura en dos apartats: