Fundació St. Fructuós

L’Arquebisbat de Tarragona va constituir la Fundació privada Sant Fructuós l’any 2006, com a instrument per a impulsar un servei educatiu eficient amb una orientació pedagògica i amb una acció pastoral dins del marc de l’escola catòlica.

 

L’any 2021 s’erigeix com a Fundació canònica per a continuar vetllant per la transmissió de valors educatius i el compliment dels seus objectius.

 

L’activitat de la Fundació es desenvolupa a les següents àrees:

  • La direcció i gestió de les escoles propietat de l’Arquebisbat de Tarragona.
  • L’assessorament i el suport a altres escoles o institucions pedagògiques.
  • L’atenció educativa a persones amb disminucions o necessitats educatives especials.
  • La promoció de l’educació en el temps lliure des d’una visió cristiana.
  • La organització d’activitats, conferències, seminaris, debats, congressos, cursos publicacions.
  • La concertació de convenis amb d’altres institucions privades o públiques, pel desenvolupament i compliment dels objectius fundacionals.
  • La creació de beques i borses d’estudi.
  • L’ impuls de la formació professional de persones per tal de cobrir les necessitats específiques de la Fundació.
  • La promoció de intercanvis nacionals i internacionals, de professors, professionals i estudiants.
  • La promoció de la recerca, estudi, ensenyament i implicació en projectes i col·laboracions a l’entorn de la cooperació amb altres entitats sense finalitat de lucre, universitats, governs, organismes internacionals, etc. per tal de potenciar la formació i cooperació en tot allò que afecta els valors humans i la pau.

 

Per a més informació: https://www.fsfructuos.cat/