10º Congreso de la FP organitzat per Asociación FPEmpresa

dimarts, 07 maig 2024

Els passats 25 i 26 d’abril l'Escola Joan XXIII-EsitFP s'ha fet present al 10º Congreso de FP, organitzat per l’Associació FPEmpresa i CaixaBank Dualiza, que porta per títol “El desafiament per a l'orientació per a la FP”En aquest espai hem pogut conèixer la realitat de la Formació Professional a tot l'estat espanyol, així com l'evolució que presenta aquesta etapa educativa, a partir de les aportacions de diferents sectors implicats en el procés educatiu de l'alumnat que cursa aquests estudis (centres educatius, empreses, administracions públiques, etc.)
 
Al congrés es plantejaren alguns dels reptes que tenim, com a societat en aquest àmbit. Són els següents:
 
1) Aconseguir una correcta orientació professional, no només als joves, sinó també a aquelles persones que volen millorar les seves competències professionals. Per això, s'han de definir els mecanismes que facilitin aquesta orientació professional a l'alumnat, famílies, persones treballadores, desocupades i empreses. Hem de fer del centre d'FP una referència de l'orientació, la qualificació i la requalificació de les persones. Frases com "educar és orientar" o "formar és orientar" cal que arrelin als centres educatius.
 
 
2) Orientació no només és informar, sinó també acompanyar, també és escoltar, etc. i aquest procés necessita temps i dedicació. Per això és fonamental conèixer bé totes les opcions formatives i sectors productius del territori. 
 
3) Fomentar i potenciar la FPDual. En aquesta modalitat formativa el centre educatiu i l'empresa es corresponsabilitzen de la formació de l'estudiant. Aquest alterna entre ambdós espais formatius on, a més, practica allò que s'ha après mitjançant el treball. Segons diferents estudis, aquesta FPDual ajuda de forma molt important a la inserció laboral, proporciona millors condicions laborals i millors salaris.
 
4) Millorar les competències per a l'empleabilitat entre el nostre alumnat. Això implica, entre altres aspectes, disposar de capacitat per treballar en equip, tenir una actitud positiva davant l'aprenentatge i mostrar proactivitat en les tasques a desenvolupar.
 
I això és el que cerquem al nostre centre educatiu per tal de continuar sent un referent a la Formació Professional del nostre territori.