Dia escolar de la no-violència i de la pau.

dimarts, 07 febrer 2023

El 30 de gener és el dia dedicat a commemorar, als centres educatius una cultura de no-violència i pau. L'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau.El 30 de gener és el dia dedicat a commemorar, als centres educatius una cultura de no-violència i pau. L'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau.

 

Els centres educatius ens comprometem a ser defensors de la pau i l'entesa entre persones de diferent procedència i diferents maneres de pensar.

Aquell dia se celebra l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi (Índia, 1869-1948), líder pacifista que va defensar i promoure activament la no-violència i la resistència pacífica davant de la injustícia, sent assassinat per defensar aquestes idees.

Una educació inspirada en una cultura de no-violència i pau permet al nostre alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que en reforcin el desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

El Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no-violència, resolució de conflictes i convivència, es pot treballar en tots els nivells educatius des d'Educació Infantil fins a Batxillerat, però... Com ho hem fet a l'Escola Joan XXlll.

Les banderes tibetanes onegen en cordes que pengen de llocs sagrats i s'amunteguen en ponts penjants de muntanyes o llocs elevats.

Es diuen "banderes de pregària" i són de cinc colors: blau, blanc, vermell, verd i groc. Es diu que l'origen està en les banderes que utilitzaven els tibetans. Les banderes amb les pregàries queden exposades al vent, a mesura que es van desfent, aquestes pregàries volen i reparteixen el seu missatge per tot arreu.

Són un instrument que ens permet connectar amb el nostre costat bondadós, imparcial, sensible, humà, caritatiu i empàtic. Ens permet veure més enllà de nosaltres mateixos, apropar-nos a les altres persones i ser capaços d'experimentar la presència de Déu en l'univers.

Tots els alumnes de l'Escola Joan XXlll van crear entre tots una d'aquestes pregàries de pau a través d'una dinàmica a classe, les banderoles van ser penjades amb un acte al pati i amb el mateix sentit que li donen els budistes del Tibet, les nostres pregàries de Pau es repartiran a poc a poc pel nostre barri i ciutat.