L'Atelier d'educació infantil de l'Escola Joan XXIII

dijous, 26 octubre 2023

L’ Atelier de l’Escola Joan XXIII és un espai que potència la creativitat natural en les edats primerenques 
 Des del 2020 l'escola desenvolupa el projecte d'Atelier per als nens i nenes d'educació infantil. L'objectiu d'aquest projecte és potenciar en l'infant la creativitat per tal d’afavorir que pugui expressar les emocions, sensacions viscudes, experiències etc., a través de l’expressió plàstica.

 

L'Atelier està pensat i estructurat amb la intenció que els infants segueixin les seves pròpies inclinacions naturals, al seu propi ritme i amb els seus interessos, de forma el més independent possible respecte al docent, que pren un rol d’acompanyament però sense interferir massa.

 

Gràcies a l'amplitud d’espai de l’Atelier, la música i l’ambient que es prepara, es crea una atmosfera ideal per potenciar la creativitat de cada infant, els quals podran escollir lliurement amb quina tècnica plàstica volen expressar-se.

 

¿Què es fa a l'Atelier ?

 

Quan arriben fan una conversa inicial on presenten als infants les diferents propostes dividides, normalment, 4 espais on poden trobar, en cadascun, una tècnica artística.
-    Collage
-    Modelatge
-    Pintura
-    Construcció/escultura